Prodej částí Vítkovice Power Engineering i konec insolvence Vítkovice Envi

V posledních dnech došlo k úspěšnému prodeji některých závodů společnosti Vítkovice Power Engineering. Insolvenční správce VPE také podal několik odpůrčích žalob a mateřská společnost má za VPE značné pohledávky. Společnost Vítkovice Envi vyplatila své věřitele a její insolvence se blíží ke konci.

Prodej závodů Vítkovice Power Engineering

V první polovině srpna insolvenční správce David Vandrovec vyzval zájemce o koupi částí společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE). Ti se měli přihlásit do 21. srpna. Vandrovec vyhlásil prodej několika částí závodu. V prodeji byly závod Mostárna, závod Kotlárna a závod Hard v Jeseníku.

Do úpadku se VPE dostaly v srpnu loňského roku. Jedním z důvodů, proč k tomu došlo, byla výstavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre v Turecku, která doposud nefunguje. V loňském roce byla věřiteli, kteří přihlásili pohledávky ve výši více jak 71 mld. Kč, schválena reorganizace. Představenstvo firmy však podalo návrh na změnu reorganizace na konkurz, čemuž soud vyhověl. V konkurzu se majetek VPE rozprodá a výtěžek z prodeje bude rozdělen mezi věřitele.

Podle dostupných údajů, společnost VPE vykazovala každý měsíc ztrátu několika desítek milionů korun a to snižovalo nejen hodnotu majetku společnosti, ale i potenciální výnos pro věřitele. Vandrovec upozornil, že vzhledem k hospodářské situaci podniku bude muset být případná transakce vypořádána během září. Proto předpokládal velice rychlý průběh jednání o případném prodeji výše zmíněných částí podniku.

K 29. srpnu insolvenční správce evidoval 13 zájemců o prodávané části závodu VPE. "Zájem je rozprostřený mezi všechny tři části. Evidujeme celkem 12 zájemců, kteří zájem potvrdili písemně. Pak jednoho, který se osobně dostavil na prohlídku," uvedl insolvenční správce. O VPE se zajímali jak tuzemští, tak zahraniční investoři.

Krizovému týmu se pro klíčové části VPE – Mostárnu a Kotlárnu – podařilo investora nalézt rychle. Dne 27. září uvedl David Vandrovec pro ČTK, že výrobní části ostravského podniku VPE získala společnost Taxton Property ze skupiny Franco De Poisd´Eau. Cenu však neuvedl. Prodej byl schválen soudem i věřitelským výborem firmy a výroba v podniku by měla i nadále pokračovat.

"Jsem šťastný, že se nám podařilo v plánovaném termínu najít opravdu vážné zájemce o koupi výrobních částí podniku Vítkovice Power Engineering a nemuseli jsme ukončit výrobu a propustit stovky pracovníků," uvedl Vandrovec v tiskové zprávě.

Závod Hard v Jeseníku se prodat nepodařilo. Zde bude výroba ukončena a zaměstnanci budou propuštěni. O závod měl zájem pouze jediný zájemce. "Rakouský zájemce nakonec předložil nabídku, která nebyla přijatelná pro mateřskou společnost Vítkovice, a. s., a těžko přijatelná by byla i pro samotného správce, když zájemce odmítl převzít všechny zaměstnance a závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů a kolektivní smlouvy s odbory," sdělil Vandrovec v tiskové zprávě.

Insolvenční správce podal odpůrčí žaloby

Insolvenční správce v druhé polovině srpna podal k soudu 16 odpůrčích žalob, kterými chce od mateřské společnosti Vítkovice získat zpět cca 1,3 mld. Kč. Podle něj společnost VPE platila mateřské společnosti předražené služby, např. za účetnictví. "Odpůrčí žaloby jsou běžná věc. Nejde o žádnou výjimku. Insolvenční správce je podává, pokud dojde k názoru, že majetek společnosti byl uměle snížen," řekl Vandrovec a dále se k tomu nechtěl vyjadřovat.

Mluvčí strojírenské skupiny Vítkovice, Eva Kijonková, uvedla, že holding s žalobami nesouhlasí. "Fungující firma normálně potřebuje vodu, energie, haly, logistiku, IT a další služby. Vítkovice, a.s. a jejich dcery s podanými odpůrčími žalobami tedy nesouhlasí a jsou připraveny se v těchto sporech aktivně bránit," řekla Kijonková a dále dodala "Odpůrčí žaloby mají za cíl získat pro něj právní jistotu ve velkém konkurzu s mezinárodními věřiteli. Odpůrčí žaloby jsou běžným nástrojem insolvenčních správců, který jim zákon poskytuje k prověření úkonů dlužníka, tedy zde úkonů VPE. Zejména se jedná o získání jistoty insolvenčního správce, že všechny úkony VPE byly standardní.".

Pohledávky Vítkovic za VPE jsou zhruba 139 mil. Kč

Dle mluvčí Vítkovic Kijonkové od loňského srpna, během insolvence a konkurzu společnosti VPE, poskytla strojírenská skupina Vítkovice společnosti VPE služby a dodávka celkem za 139 mil. korun. Mateřská společnost má za VPE pohledávky ve výši cca 124 mil. Kč a dceřiné společnosti dalších přibližně 15 mil. Kč.  Oproti tomu má skupina závazky vůči VPE ve výši cca 31 mil. korun.

"Tato bilance je nyní předmětem našich jednání s panem insolvenčním správcem, abychom jednak mohli získat souhlas soudu k vzájemným zápočtům, jednak dosáhli dohody, jak dále v životně nutných dodávkách, jakými jsou pro zejména VPE energie," uvedl Igor Vlček, který je finančním ředitelem Vítkovic a.s.

Insolvence Vítkovice Envi bude končit

Koncem srpna informovala mluvčí vítkovického strojírenského holdingu, že společnost Vítkovice Envi, která je v insolvenci od loňského roku, vyplatila věřitele. Eva Hepperová, insolvenční správkyně, to ČTK potvrdila.

"Společnost splnila podmínky reorganizace a naplnila schválený reorganizační plán. Věřitelé získali uspokojení jejich pohledávek tak, jak bylo stanoveno v reorganizačním plánu. Firma vyplatila 98,57 procenta ze zajištěných pohledávek a 23,01 procent z pohledávek nezajištěných," uvedla mluvčí. Hlavními podmínkami reorganizačního plánu bylo vyplacení věřitelů a úpis akcií. Dále dodala, že ostatní firmy ze skupiny reorganizaci společnosti podpořily tím, že své pohledávky za společností Envi zčásti kapitalizovaly a na uspokojení věřitelů poskytla mateřská společnost 23 mil. korun.

Žádost o ukončení insolvence však zatím insolvenční správkyně Hepperová k soudu dodat nemohla. „Především s odpisem akcií jsou spojeny další procesní kroky. Které jsou ale jen formální," uvedla.

Zdroj: ČTK

Sdílet článek: