Ing. Lee Louda: MOTORPAL – úspěšně završená reorganizace do roka a do dne

V únoru letošního roku byla ukončena, v mnoha ohledech úspěšná předjednaná reorganizace jihlavského Motorpalu. Tedy takříkajíc téměř do roka a do dne. Jednalo se z mého pohledu o jeden z mála případů konsensuálních reorganizací výrobního podniku u nás. Po letech šlo o úspěšnou předjednanou reorganizaci podpořenou ze strany bankovních věřitelů.  

Použité řešení poměrně unikátním způsobem vyváženě zohledňuje zájmy věřitelů i samotné firmy. Pohledávky zajištěných (bankovních) věřitelů byly restrukturalizovány a jejich uspokojení je rozloženo v čase. Přitom každý zajištěný věřitel preferoval jiné řešení.  Případ měl také silný soudní prvek, protože až nález Ústavního soudu definitivně otevřel cestu k reorganizaci, tak jak byla schválena předem věřiteli. Některé incidenční spory ale dále pokračují.

Motorpal patří historicky mezi nejvýznamnější průmyslové společnosti na Vysočině. Jde o českého výrobce vstřikovacích zařízení pro vznětové motory na celém světě (cca 90% objemu výroby je pro export). V současnosti zaměstnává kolem 1300 pracovníků. Motorpal sice na rozdíl od mnoha strojírenských podniků přežil devadesátá léta, úspěšně svoji produkci přesměroval na západní trhy, kam v roce 2005 vyvážel skoro devadesát procent produkce, postupně se ale propadal do stále hlubších ekonomických problémů.

Motorpal se dostal do problému už při celosvětové krizi v roce 2008 a dále se potácel až do roku 2016, kdy podnik sám na sebe podal insolvenční návrh. Finanční problémy eskalovaly v roce 2015 v důsledku poklesu tržeb, které meziročně poklesly o 370 mil. Kč, a to z důvodu předvýroby motorů v roce 2014, kdy vstoupil v platnost nový emisní předpis STAGE IV v EU a výrobci motorů se předzásobili staršími typy motorů STAGE 3A,B. V této době dosáhly dluhy Motorpalu úrovně 800 milionů korun.

V roce 2016 přijali věřitelé firmy reorganizační plán navržený dlužníkem. Takřka současně do společnosti vstoupil strategický investor Moto Capital. V letošním roce už by měla být společnost v provozním zisku EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) minimálně v řádu několika desítek milionů Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků tento rok plánuje na úrovni okolo 1 miliardy Kč.   

Sdílet článek: