Aktuality

Účtování insolvenčního řízení je pořádná dřina, shodli se správci i účetní

Špatně vedené účetnictví dlužníka, nedodané podklady ke mzdám nebo děravá legislativa – to jsou podle Ing. Hany Petříkové hlavní důvody, proč insolvenční správci mají při účtování insolvenčního řízení spoustu nevděčné práce. Rozpovídala se o tom na podzimních seminářích v Praze a Brně, které pořádala společnost Insolvence 2008, a.s.

Chtějte podpis dlužníka

Ing. Petříková je majitelkou účetní kanceláře, která zpracovává účetní a daňovou agendu několika insolvenčním správcům. Během své praxe tak zažila stovky insolvenčních případů. Jak během seminářů několikrát přiznala, insolvenční správci to mají s dlužníky těžké a mnohdy jim nohy podkopává samotná legislativa.

V první části semináře Ing. Petříková zdůrazňovala informaci, že až do vyhlášení úpadku má za všechny účetní výkazy plnou odpovědnost dlužník, teprve poté tato povinnost přechází na insolvenčního správce.

Jakožto insolvenční správci si proto ke dni předcházejícímu vyhlášení úpadku nechte od dlužníka zpracovat účetní závěrku, kterou by měl dlužník v ideálním případě vlastnoručně podepsat. Tím osobně ručí za správnost všech údajů v závěrce – a vy to máte v budoucnu jednodušší.

Jak se ale účastníci semináře shodli, praxe bývá dost odlišná: dlužník nedodá vůbec nic a všechna práce padá na bedra insolvenčních správců. V takovém případě je podle Ing. Petříkové možné napsat finančnímu úřadu, že daňové přiznání vinou chybějících podkladů nelze podat.

Insolvenční správce má pak ještě jednu možnost, jak chybějící podklady nahradit. Ke dni zahájení insolvenčního řízení vypracuje vlastní rozvahu, do níž zahrne všechna aktiva a pasiva, která v danou chvíli objeví. Do minulého období pak zadá nuly.

Pozor na daně

Hodně prostoru ve svém semináři Ing. Petříková věnovala daním z příjmu, DPH nebo poplatkům na sociální a zdravotní pojištění. A uvedla několik příkladů z praxe, ve kterých insolvenční správci, případně jejich účetní, často chybují.

Pokud např. fyzická osoba ukončí nebo přeruší svou podnikatelskou činnost, je nutné v roce ukončení zvýšit základ daně o hodnotu nespotřebovaných zásob a pohledávek. A když podnikatel přechází z evidence daňových výdajů na výdaje procentem? Je potřeba opět zvýšit základ daně o hodnotu pohledávek a zásob.

Zásoby jsou vůbec tématem samy o sobě – finanční úřad nebere v potaz opravné položky, takže daň se vztahuje i na zásoby, které jsou evidované jako znehodnocené či ztracené. Jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je zásoby z účetnictví zcela vyřadit.

Praktické příklady na závěr

V poslední třetině semináře již došlo na praktické příklady a účastníci se prokousali konečnou zprávou, rozvahou i mzdovým účetnictvím. Ing. Petříková zde opět vypíchla několik zkušeností z vlastní praxe – např. jak správně účtovat náklady na insolvenční řízení či odměny insolvenčního správce.

Společnost Insolvence 2008, a.s. pořádá obdobné vzdělávací akce a semináře několikrát do měsíce, podívejte se na jejich aktuální rozpis.

Sdílet článek: