Aktuality

Sněmovní výbor přerušil debatu o úpravách insolvence

Sněmovní ústavně-právní výbor přerušil projednávání předlohy, která má omezit šikanózní insolvenční návrhy a podvodné oddlužovací firmy. Poslanci dnes dostali čas předkládat do poloviny července pozměňovací návrhy. Výbor se k novele insolvenčního zákona, k jehož cílům patří také zprůhlednění insolvenčních řízení a zpřísnění podmínek pro poskytování poradenství v oddlužení, vrátí na příští schůzi.

Ve výboru zazněly na adresu normy od některých poslanců a z řad veřejnosti některé výtky. Týkaly se například požadavku na to, aby věřitel dokládal pohledávku písemným uznáním dlužníka s ověřeným podpisem. Pochyby vzbudila taky regulace poskytovatelů služeb spojených s oddlužením. Za návrh na povolení oddlužení nebo insolvenční návrh si budou moci podle novely účtovat nejvýše 4000 korun bez daně z přidané hodnoty, v případě společného oddlužení manželů maximálně 6000 korun bez DPH. Zazněly obavy, zda advokáti budou chtít za stanovené částky tuto práci vykonávat.

Předloha má více více chránit adresáty šikanózních insolvenčních návrhů, tedy těch, jejichž cílem bývá vyřadit konkurenčního podnikatele z boje a poškodit jeho pověst. Soud by napříště mohl rozhodnout, že podezřelé návrhy v první fázi řízení vůbec nezveřejní v insolvenčním rejstříku. Soudci budou mít týden na jejich posouzení.

Předloha směřuje podle ministerstva spravedlnosti taky k tomu, aby insolvenční správci nebyli pouze vzájemně si konkurujícími podnikatelé, kteří na úkor kvality výkonu funkce usilují o získání co největšího počtu insolvenčních věcí za účelem maximálního navýšení svých příjmů. Měli by především dbát na to, aby žádný z účastníků řízení nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Současné právní úpravě ministerstvo kromě dalšího vytýká to, že insolvenční správci mohou obcházet zákon tím, že si ve velkém zřizují fiktivní nebo nefungující provozovny, aby získali více případů. Úřad má prý jen velmi omezené možnosti trestat správce za zjištěná pochybení. Insolvenční řízení nejsou podle ministerstva dostatečně průhledná a soudy trpí přetížeností kvůli administrativě.

Zdroj: ČTK

Sdílet článek: