Aktuality

Setkání v Žirovnici: Novela, aneb jak dál v insolvencích

Insolvenční správci, soudci a další vybraní hosté se 14. prosince sešli v jihočeské Žirovnici na již čtvrtém ročníku diskusního semináře, který pravidelně pořádá Krajský soud v Českých Budějovicích.

Vedle soudců českobudějovického soudu vystoupili také významní zástupci dalších krajských soudů, zástupce Ministerstva spravedlnosti, členové týmu Výzkumu insolvence z VŠE a představitelé spolků insolvenčních správců.

Hlavní téma setkání, které každoročně slouží především ke sjednocení dosavadní praxe, se neslo v duchu novelizace insolvenčního zákona. O plánovaných změnách a trendech ve vývoji legislativy promluvil Mgr. Antonín Stanislav z Ministerstva spravedlnosti České republiky.

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, představil v rámci svého vystoupení nový projekt Bezplatná insolvenční poradna. Na přípravě a provozu poradny, jejíž činnost byla zahájena 14. ledna 2016, spolupracovali a podílí se soudci, insolvenční správci a advokáti působící v oblasti insolvence, kteří byli krajským soudem proškoleni v problematice oddlužení a seznámeni s insolvenční procedurou i pravidly, kterými se bude provoz poradny řídit.

Zajímavé byly také příspěvky vystupujících hostů. Za zmínění jistě stojí příspěvek JUDr. Jolany Maršíkové, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, která promluvila o přípustnosti oddlužení. Naproti tomu Mgr. Rostislav Krhut z Krajského soudu v Ostravě věnoval svůj příspěvek novým poznatkům o postavení zajištěného věřitele a Mgr. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, objasnil otázku přednostních pohledávek a jejich uspokojování v insolvenčním řízení.

Nechyběli ani přední zástupci spolků insolvenčních správců. Krátké příspěvky na aktuální témata si připravili také JUDr. Jan Kubálek, zástupce jihočeského spolku insolvenčních správců, Mgr. Adam Sigmund, z Asociace insolvenčních správců (ASIS), a také Mgr. Ing. Eva Hepperová zastupující Spolek moravských insolvenčních správců.

Odpoledne v Žirovnici přineslo velké množství nových informací a témat k diskuzi. Zápis z jednání bude jako obvykle zveřejněn na internetových stránkách KS v ČB v sekci Aktuality / Insolvence. Bylo nám potěšením, že jsme se mohli setkání zúčastnit, a těšíme se, že budeme moci být součástí i dalších ročníků semináře.

Sdílet článek: