Aktuality

SERIÁL NOVELA: Elektronické formuláře – zkušenosti a návody (1. díl)

Přinášíme vám první zkušenosti s vyplňováním elektronických formulářů pro podání insolvenčních řízení, platných od 1. 7. 2017. Formuláře otestovali uživatelé informačního systému Insolvenční správce® a také naše Virtuální asistentky.

S IT odborem Ministerstva Spravedlnosti jsme v úzkém kontaktu, naše poznatky postupně zapracovávají a v nejbližší době plánují zveřejnit novou sadu formulářů na isir.justice.cz.

Jaká je momentální situace?

Práce s elektronickými formuláři – obecně

Vkládání dat do formulářů – momentálně jsou tabulky ve formulářích koncipovány na jeden list. V případě zadávání většího množství dat (či tabulek), je nutné data zkrátit.

Přednastavení automatických formátů některá pole sloužící pro číselné hodnoty (např. části spisové značky), předpokládají, že se jedná o peněžní částku a tak rozdělují na tisíce/desetitisíce. Toto v kombinaci s omezením některých polí na konkrétní počet znaků způsobuje chyby.

Formuláře v některých případech nenačtou data tak, jak byla uložena (stačí uložit v Adobe Reader a dokument opětovně otevřít), resp. provádějí na nich nevyžádané formátování (ořezávání desetinných míst, atd.).

Zadávání částek prozatím není sjednoceno – v některých případech je povoleno použití pouze desetinné čárky, resp. tečky, jinde je povoleno obojí. Chování při chybném zadání prozatím není řešeno.

Seznam přihlášených pohledávek

Spisová značka - "běžné číslo" se formátuje jako číslo. Při zadání pěti čísel se tak rozdělí "desetitisíce" a vznikne mezera -> formulář vygeneruje chybu.

"B. přehled přihlášených zajištěných pohledávek“ - při zadání více pohledávek (více než 10) se celá sekce rozpadne (zateče za stránku).

"C. přehled přihlášených nezajištěných pohledávek“ – při zadání více pohledávek (více než 10) se rovněž celá sekce rozpadne (zateče za stránku).

Přezkumný list zajištěné/nezajištěné pohledávky

Sekce Stanovisko insolvenčního správce/dlužníka, popření věřitelem – v případě delších stanovisek (všechny dohromady delší než jedna stránka) se sekce rozbije (zateče za stránku, nelze přečíst text).

Sekce s názvem "Změna stanoviska při přezkumném jednání / přezkoumání přihlášených pohledávek" se zobrazí pouze v případě zadání více než jedné pohledávky (tedy až po kliknutí na "+").

Prohlášení dlužníka

Při zadání většího množství pohledávek (více než 30) opět dojde k přetečení tabulky, takže nelze přečíst údaje.

Konečná zpráva

Tabulky přetékají při větším počtu majetků/pohledávek a tak formulář není přizpůsobený pro větší konkurs.

Zpráva pro oddlužení

Roletka "Insolvenční správce navrhuje provést oddlužení" umístěná v sekci "A. Hospodářská situace dlužníka" obsahuje v možnosti číslo tři překlep ("plnění majetkové podstaty se zpeněžením majetkové podstaty").

Zpráva o plnění oddlužení

  •  V části "B. Měsíční výkaz plnění splátkového kalendáře" nelze zadat název věřitele delší než 48 znaků.
  • Momentálně není řešeno zaokrouhlování, kombinací konkrétních částek je tak možno dosáhnout součtu většího než 100%.
  • V tabulce můžeme u částek používat pouze desetinnou tečku, přičemž čárka nevyhodí chybu, ani se nenapíše a nevykoná tak oddělení celé a desetinné části.
  • Celá zpráva je dimenzována pouze na dvě desetinná místa. Z toho vyplývá, že při některých současných usneseních nebude možno data správně doplnit.
  • V části s aktuální a očekávanou mírou uspokojení dochází k přepsání dat po uložení a opětovném otevření formuláře – konkrétně se jedná o oříznutí desetin.

Insolvenční správci jsou tak občas nuceni řešit nestandardní situace – například pokud potřebují do formuláře zadat určité údaje, ale formulář tomu není přizpůsoben, nebo je potřeba rozdělit data do více stejných formulářů. Dle našich informací budou tyto případy řešeny metodicky ze strany legislativního odboru MSp.

Vývojové oddělení systému Insolvenční správce® netrpělivě očekává upravené elektronické formuláře, které poté zapracuje do systému Insolvenční správce® k automatickému vyplňování.

Zažili jste v souvislosti s novelou nějakou „nestandardní“ situaci, o kterou byste se rádi podělili a usnadnili tak dalším správcům postup a orientaci po novele?

Napište nám na adresu eva.vondrackovainsolvence..as.

Vaše poznatky jsou pro nás velmi cenné a budeme tak spolu s vámi situaci monitorovat a přinášet vám další informace.

Tým Insolvence 2008, a.s.


Sdílet článek: