Aktuality

Co na vyjádření insolvenčních správců ministerstvo spravedlnosti?

Dochází k odcizování a vyvádění výkonu funkce insolvenčního správce na třetí osoby, uvedlo.

Na tiskovou zprávu Unie insolvenčních správců, ve které Unie označila praxi ministerstva spravedlnosti při kontrolách provozoven insolvenčních správců za represivní, v rozporu se zákonem, judikaturou a Listinou obratem zareagovalo ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo pouze reaguje na stav, kdy desítky insolvenčních správců vykonávají svou funkci v rámci jednoho kraje prostřednictvím jedné a té samé osoby, ve stejné provozovně, v týchž úředních hodinách, stojí mimo jiné v reakci ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti dnes zareagovalo na tiskovou zprávu Unie spolků insolvenčních správců, která podle vyjádření ministerstva "zastupuje zájmy části představitelů této profese". Unie se v ní ohradila vůči údajným represím Ministerstva spravedlnosti, jež směřují proti způsobu, jakým insolvenční správci vykonávají svou funkci. O zprávě, kterou Unie rozeslala tisku i na ministerstvo spravedlnosti Česká justice informovala.

Dochází k razantnímu odcizování výkonu funkce Jak uvádí ministerstvo spravedlnosti v dnešní zprávě, která je odezvou na včerejší stanovisko Unie spolků insolvenčních správců, ministerstvo vydalo dne 1. 11. 2017 stanovisko, kterým upozornilo na zákonný režim přípustnosti účasti třetích osob na výkonu funkce insolvenčního správce. "Reagovalo tak mj. na zjištění, že v současné době dochází v rozporu se zákonem k razantnímu odcizování a vzdalování výkonu funkce insolvenčního správce. Ten je v některých případech přenášen na třetí osoby, které žádným povolením nedisponují. Tímto způsobem může docházet k nepřípustnému vyvádění výkonu funkce insolvenčního správce na neomezený počet třetích subjektů, které nemají jakýkoliv vztah ke státem vydanému povolení," stojí v reakci na tiskovou zprávu Unie insolvenčních správců.

Podle ministerstva Unie vydává své prohlášení také ve spojení s provozovnami insolvenčních správců. "V této souvislosti ministerstvo pouze reaguje na stav, kdy desítky insolvenčních správců vykonávají svou funkci v rámci jednoho kraje prostřednictvím jedné a té samé osoby, ve stejné provozovně, v týchž úředních hodinách," vysvětluje ministerstvo spravedlnosti vedené ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO11) Unie se mýlí, správci byli s rámcen seznámeni Podle názoru Ministerstva spravedlnosti jsou takovéto způsoby výkonu funkce insolvenčního správce obecně nepřípustné pro jejich rozpor se zákonem a nelze je ani teoreticky považovat za odpovědné či profesionální, jak se domnívá Unie. Jak dále uvádí ministerstvo spravedlnosti, insolvenční správci byli s postupem ministerstva předem seznámeni. Navíc dosud nedošlo k žádnému postihu správce: "Ohledně represe ministerstva v této věci lze uvést, že v rámci vstřícného postupu ministerstvo se zákonným rámcem činnosti insolvenčního správce nejdříve předem seznámilo všechny spolky insolvenčních správců a následně zveřejnilo výkladové stanovisko na webových stránkách. Ministerstvo podotýká, že doposud nedošlo k postihu žádného insolvenčního správce, který v tomto smyslu vykonává funkci způsobem neslučitelným se zákonem," zdůrazňuje ministerstvo spravedlnosti.

Ve snaze podpořit zdravé a transparentní insolvenční prostředí Ministerstvo spravedlnosti prozatím zvolilo smířlivý postoj, kterým se snaží bez sankčních opatření působit na insolvenční správce, aby vykonávali svou funkci řádně, v souladu se zákonem. V žádném případě tak nelze hovořit o nečekaném či represivním postupu ministerstva, uzavírá své stanovisko ministerstvo spravedlnosti, které současně odkazuje na podrobnosti svého stanoviska k dané věci. Stanovisko lze nalézt na této adrese.

Zdroj: Česká justice

Sdílet článek: