18. 04. 2018, Brno

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové, která promluvila na téma:

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona

Seminář byl zaměřen na  zkušenosti insolvenčních soudů a insolvenčních správců při aplikaci novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. v praxi, a to zejména při řešení úpadku dlužníka oddlužením. Probírány byly i další  aplikační problémy a aktuální judikatura.

Obsah semináře:

  • Přezkum pohledávek v oddlužení
  • Projednání a schválení zprávy o přezkumu
  • Plnění oddlužení, zejména oddlužení ve formě splátkového kalendáře
  • Další aktuální výkladové problémy
Cena semináře:
1890 Kč*
Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli "Poznámka" i s doručovací adresou.

Objednávka záznamu

Sdílet článek:

Kalendář akcí

Newsletter